श्रावणमासी हर्ष मानसी

Posted by TEAM BARVA

श्रावणमासी हर्ष मानसी
श्रावण म्हटलं की ऊन पाऊस अटळ.श्रावण म्हटलं की माहेराची आठवणही अटळच.
हाच ऊन पावसाचा खेळ आपल्या आयुष्यातही येत असतोच.

प्रौढ वयातील त्वचेची काळजी कशी घ्याल?

Posted by TEAM BARVA

प्रौढ वयातील त्वचेची काळजी कशी घ्याल?

आपल्याला कायमच सुंदर दिसावं असं वाटतं आणि ते चुकीचं ही नाही. पण जसं जसं आपलं वय वाढत जातं तसंतसं ते आपल्या चेहऱ्यावर देखील दिसू लागतं. कपाळावर नव्याने दिसू लागलेल्या रेषा, चेहऱ्यावर तयार व्हायला लागणाऱ्या सुरकुत्या आपल्याला अस्वस्थ करतात आणि जाणीव करून देतात की आता मी बदलते आहे. पण आपली दिनचर्या आपण पद्धतशीरपणे सांभाळली आणि त्वचेची काळजी घ्यायला पुरेसा वेळ दिला तर प्रौढ वयातही आपली त्वचा तजेलदार दिसेल यासाठी काय करता येईल.

बांबू-घराचं अंगण आणि त्वचेचं सुरक्षा कोंदण?

Posted by TEAM BARVA

बांबू-घराचं अंगण आणि त्वचेचं सुरक्षा कोंदण?
या लेखात आपण समजून घेणार आहोत Exfoliatorकिंवा Face Scrub या रूपात बांबूचे गुणधर्म  त्यातील सिलिकाच्या किमयेतून आपली त्वचा टवटवीत आणि तजेलदार कशी करेल?

आपल्या नाजूक त्वचेला सांभाळा... छोट्या छोट्या चुका टाळा

Posted by TEAM BARVA

आपल्या नाजूक त्वचेला सांभाळा... छोट्या छोट्या चुका टाळा

रोजच्या धावपळीच्या आयुष्यात आपल्या त्वचेची काळजी कशी घेता येईल याविषयी याआधीही आपण जाणून घेतलं आहे.वेगवेगळ्या प्रकारच्या आणि पोताच्या त्वचेची काळजी,त्याविषयीच्या समस्या याबाबत आपण समजून घेतलेलं आहे. आज आपण या लेखात लक्षात घेणार आहोत काही छोट्या छोट्या चुका ज्या आपण टाळू शकलो तर आपल्या त्वचेची दैनंदिन काळजी घेणं तितकंसं अवघड जाणार नाही  आणि आपली त्वचाही टवटवीत राहील. चला तर मग, थोडा शोध घेऊ या. आपल्याला किरकोळ वाटू शकतील पण तरी आपल्या त्वचेला इजा पोहोचवू शकतील अशा चुकांचा...1) त्वचेची स्वच्छता योग्य प्रकारे न करणे..आपल्या आंघोळीच्या वेळी साध्या साबणाने आपला चेहरा धुणे याला आपण चेहऱ्याची स्वच्छता असं म्हणू शकत नाही. त्यासाठी निगुतीने आपल्या...

Bamboo for Home Decor or Bamboo for Skin Care?

Posted by TEAM BARVA

Bamboo for Home Decor or Bamboo for Skin Care?
In this article, we will discuss about how bamboo for skin care works wonders as the perfect gentle exfoliator/face scrub and its ability to rejuvenate and regenerate the skin due to its rich silica content.

Body Butter Cream - Uses, Benefits & How to Make Body Butter At Home

Posted by TEAM BARVA

Body Butter Cream - Uses, Benefits & How to Make Body Butter At Home
Body butter cream has become a rage off-late due to its immensely nourishing, deep moisturizing, and anti-ageing properties. 

Is Eye Makeup Safe for Eyes? The Correct Way to Store & Use Eye Products

Posted by TEAM BARVA

Is Eye Makeup Safe for Eyes? The Correct Way to Store & Use Eye Products
Is eye makeup safe for eyes? This is an important question that you must ask yourself.

The Best Anti Ageing Skin Care Routine

Posted by TEAM BARVA

The Best Anti Ageing Skin Care Routine
Mature skin needs a different skin care routine. It requires different inputs in terms of ingredients for skin nourishment and maintenance.

Shaving Body Hair - Do's & Don'ts

Posted by TEAM BARVA

Shaving Body Hair - Do's & Don'ts
Shaving body hair has become a common practice after the outbreak of COVID-19, as visits to the beauty salon/parlor have become rare and best avoided in most cases

Why Use Makeup Primer?

Posted by TEAM BARVA

Why Use Makeup Primer?
Makeup primer is a product that creates an even & long-lasting base for face makeup. But then what makes it different from foundation?

Skin Care Resolutions for the New Year

Posted by TEAM BARVA

Skin Care Resolutions for the New Year
You may have a long list of new year resolutions. Is skin care among them?

How to Take Care of Colored Hair

Posted by TEAM BARVA

How to Take Care of Colored Hair
Nowadays, due to our changed habits, lifestyle disorders, pollution, and other factors, a larger number of men & women are starting to experience graying of hair at an early age, as early as in their thirties.